Proběhla valná hromada oddílu kopané

Na valné hromadě se sešlo téměř 60 členů oddílu kopané. Stávající předseda výboru Jaroslav Langmajer krátce prošel zprávu o činnosti oddílu za poslední rok, Michal Slabý seznámil přítomné s probíhajícími a plánovanými investičními projekty klubu a pak jednotliví trenéři krátce představili aktivity svých týmů.

Poté proběhla volba členů do výboru oddílu na další období. Přihlásilo se 11 kandidátů, zvoleno bylo těchto 9 členů: Tomáš Balcar, Martin Cicala, Jan Douděra, Jaroslav Langmajer, Tomáš Rejlek, Michal Slabý, Jiří Synek, Petr Štěpánek a Jan Vycpálek. Do dalšího období jim přejeme hodně sil a energie k prosazování a realizaci aktivit, které povedou k rozvoji klubu.

Níže je celý zápis z valné hromady.