O klubu

Jsme klubem s dlouholetou tradicí sídlícím v pražské městské části Dolní Počernice. Organizačně je klub oddílem kopané místního spolku Sokola. V současné době v klubu působí mládežnické týmy od minipřípravky po dorostence v několika věkových kategoriích, dále tři týmy mužů a stará garda. V areálu fotbalového oddílu jsou v současné době dvě travnatá hřiště. Klub připravuje projekt hřiště s umělou trávou a bude žádat o dotaci na jeho realizaci. To by umožnilo celoroční provoz areálu a soustavnou tréninkovou přípravu mládeže i dospělých.

Klub je postaven na práci s mládeží, která má nejširší členskou mládežnickou základnu v naší obci. Tak, jako většina amatérských sportovních klubů, realizujeme svoji činnost na bázi dobrovolných pracovníků, aktivních trenérů i vedoucích podílejících se na výchově mládeže. Naším hlavním cílem je nabídnout mládeži v Dolních Počernicích a přilehlém okolí sportovní vyžití na úrovni odpovídající dnešním požadavkům.

Základní principy výchovy mládeže:

Vychovávejme především lidi. Vychovejme kvalitního sportovce, aniž bychom porušili hodnoty správné výchovy. Budujme vztah ke sportu na celý život.

  • Na prvním místě stojí hráč a rozvoj jeho potenciálu.
  • Umožněme sport co největšímu počtu dětí v rámci kapacity oddílu.
  • Rozvíjejme spolupráci škola – klub – rodina.
  • Na výchově se podílí všichni – trenéři, vedení i rodiče. Táhněme za jeden provaz, trenéři chtějí vašim dětem pomoci a věnují jim svůj volný čas.
  • Dodržujme zásady fair play a pravidel slušného chování.
  • Rozvíjejme hráče, který se bude učit samostatně rozhodovat.
  • Děti povzbuzujme, chvalme je, když se snaží tvořit. Trestejme (vysvětlujme), když poruší zásady fair play.
  • Vytvořme přátelské prostředí, ve kterém se budou hráči cítit dobře. Jedině tak se budou lépe učit. V nepříjemné atmosféře se děti v růstu zastaví a budou se rozvíjet pomaleji.
  • Chybovat je lidské. Chvalme hráče za samostatný i když neúspěšný pokus a projevenou snahu. Od toho je trénink i zápas, aby se hráč zlepšoval.

Takto nastavená filosofie práce s mládeží má za cíl výchovu vlastních hráčů-odchovanců pro mužstva dospělých. Hráč může tedy v klubu zůstat od svých prvních fotbalových krůčků až po fotbalový „důchod“.