Klubové příspěvky

Roční členský poplatek Sokola

Mládež Kč 1500,- / Dospělí Kč 2000,-

Úhradu ročního členského příspěvku Sokola neprovádějte na účet, kam se posílají oddílové příspěvky, ale odevzdávejte jej svému vedoucímu či trenérovi (po dohodě posílejte na jeho účet). Na Sokol se odevzdává roční členský příspěvek hromadně vždy za každý tým.

Oddílový poplatek kopané

Měsíční oddílový poplatek kopané – Kč 400,- (platí se po obdobích, červenec a srpen se neplatí):

  • Období leden – březen 1200 Kč
  • Období duben – červen 1200 Kč
  • Období září – prosinec 1600 Kč

Sokol Dolní Počernice z.s.
Oddíl kopané
Číslo účtu: 35-245673369/0800
Variabilní symbol použijte ID hráče nebo rodné číslo.